Πρόσβαση στην πλατφόρμα

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Ξέχασες τον κωδικό σου;

Είσαι καινούργιος στην πλατφόρμα?

Εγγραφή

Εγγραφείτε στην πλατφόρμα

facefaceface
emailemailemail
perm_identityperm_identityperm_identity
perm_identityperm_identityperm_identity
visibilityvisibilityvisibility
Ένας διαδικτυακός χώρος παιχνιδοποιημένης μάθησης με μια σειρά σεναρίων/ αποστολών. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο προορίζεται για επαγγελματίες ΕΕΚ, εκπαιδευτές, μέντορες, οργανισμούς / ιδρύματα ΕΕΚ, για να τους υποστηρίξει κατά τη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any us which may be made of the information contained therein.[Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007504]
Copyrights / Privacy Policy
Project Website